ENERJI SCADA

ELEKTRİKTE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ELEKTRİKTE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Günümüz Türkiye'sinde firmaların elektrik tüketimi üretim maliyetlerine çok etki etmektedir. Bu bakımdan elektrik enerjisinin doğru zamanlama ile verimli kullanılması önem kazanmaktadır. Firmalar elektrik tüketimlerini ve üretim maliyetlere yansımasını şu ana kadar sadece elektrik sayaç değerlerini baz alarak değerlendiriyordu. Fakat ilerleyen teknoloji ve üretim saatlerinin zaman içinde kaydırılması ile elektrik tüketiminin üretim maliyetlerine yansıması kontrol altına alınabilmekte. Böylece en az maliyetle en çok verim sağlanmaya çalışılmaktadır.

Bu nasıl olur?
Bunun olması için enerji tüketimlerinin anlık kayıt altına alınmasından geçer. Firmalar elektrik tüketimini her an izleyen sistemler kurar ve anlık olarak elektrik tüketimlerini izlerler ve kayıt altına alırlar. Bu veriler belli aralıklarla incelenir ve firmanın enerji kullanım zamanları belirlenir. Firma bu tüketim ve zaman grafiği ile üretim bilgilerini karşılaştırarak ürün bazında enerji tüketim maliyetlerine ulaşabilirler.

Örneğin; 3 çeşit ürün üreten x firmasını ele alalım. Bu ürünlerin üretiminde elektrik enerji sarfiyatları farklıdır. Üretim maliyetleri hesaplanırken elektrik enerji tüketiminin ortalaması alınarak bu üç ürün için paylaştırılır. Enerji scada sistemi olan bir firmada bu üç ürünün üretim saatleri ile enerji tüketim zamanları karşılaştırılarak her ürün için ayrı ayrı üretim maliyetleri çıkartılabilir. Bunun olması da firmaya ürün satışlarında pazarlık gücü katar.

Enerji SCADA sisteminin avantajları;
Enerji tasarrufu sağlaması, Departmanlar ve makinalar bazında enerji tüketimleri hakkında farklı raporlamalar yapılabilmesi, Online kayıt ile arıza ve kayıpları hızlı bir şekilde giderilmesine olanak vermesi, Tesisinizin üretim hızının, veriminin ve üretim kalitesinin artmasına olanak sağlaması, Kayıt ve izlenebilir olması sonucunda verimliliği artıracak yeniliklere olanak sağlaması sayılabilir.
Enerji otomasyonu dendiğinde firmalara özel çözümler üretmekteyiz. Firmanın isteklerine göre sistemler kurarak tüketimlerini izlemekte ve kayıt altına almaktayız. Bu veriler veri tabanında saklanarak istenildiği zaman ulaşılabilmektedir.

SCADA programımız MODBUS protokolü ile haberleşmektedir. MODBUS haberleşmesine sahip cihazlarla rahatlıkla haberleşebilir. Bu cihazların verilerini kayıt altına alabilir. Bu şekilde işletme geçmişe dönük olarak tüm bilgilerine ulaşabilir.

Enerji kolay üretilmiyor. Enerjinin üretim maliyetleri yanında çevresel faktörlerde devreye giriyor. Ülkemizde her kWh elektrik üretiminde ortalama 0,60 kg karbondioksit salındığı bilinmektedir. O yüzdende enerjiyi kullanırken verimli kullanmak hepimiz için önemlidir. Verimli kullanmanın yolu da enerjiyi izleyip kontrol altında tutabilmemizden geçer.

Enerjiyi doğru ve verimli kullanmak hepimizin görevidir.